Typeit . Bokstäver å ä ö

Typeit . Hur man skriver bokstäverna å ä ö på dator utomlands

Typeit: Swedish . Typeit: Norwegian . Typeit: Danish . Typeit: Finnish

Börja skriva din text.
1. Klicka sedan på knapparna för å ä eller ö där du vill skriva svenska bokstäver. När du är klar kopierar du hela texten och klistrar in den i t ex mail-programmet.
Hur enkelt som helst!
Men det går troligen fortare att skriva en text med alternativ
2.
2. Tryck på Ctrl tangenten och klicka på a en eller två gånger för att skriva ä respektive å. Ctrl klicka på o för att skriva ö. Se Help till höger på Typeit sidan.

Typeit: Start - many more languages . . .
Till Mer Thailand . Till början av denna sida