© All rights reserved

Thailand . Copyright ©

Copyright © 2012 - Per Martins - Sweden. All rights reserved.


In English - Copyrights for photos

Attention! Copyright does not mean "the right to copy and use in anyway you wish".

According to national and international copyright laws - including Thai laws:
You are not allowed to copy and use any of the photos on this web-site without permission from Per Martins.

The photos are marked with a watermark and an invisible digital code for protection against illegal use.
All rights belong to the photographers and Per Martins will take legal actions against misuse.

E-mail:
In Swedish - Upphovsrätt / Copyrights för fotografier

Obs! Copyright betyder inte "rätt att kopiera" eller "okej att använda hur man vill".

Enligt lagen om upphovsrätt är det förbjudet att kopiera och använda bilderna på denna hemsida utan tillstånd från Per Martins.
Bilderna är märkta med en vattenstämpel och en osynlig digital kod som skydd mot olaglig användning.
Bildrättigheterna tillhör fotograferna och Per Martins. Olovlig användning beivras.
Om du vill använda någon av bilderna på din hemsida eller blogg - hör av dig för mer info.

E-post: